Voortaan ook een ki voor uw buitenlandse vakantiewoning?

België werd op 12.11.2020 opnieuw veroordeeld door Europa voor de zwaardere belasting van buitenlands vastgoed. Een wetsontwerp voorziet daarom nu ook in de toekenning van een ki aan buitenlands vastgoed. Wat houdt dit precies in?


Ook ki voor buitenlands vastgoed


Buitenlands vastgoed zwaarder belast. Heeft u een vakantiewoning in het buitenland, dan moet u de huurwaarde (art. 7, §1, 2°, b WIB) of de werkelijk ontvangen huur (art. 7, §1, 2°, d WIB) aangeven. Daarmee komt u doorgaans op een hoger aan te geven bedrag uit dan een laag forfaitair netto-inkomen, zoals het Belgische ki.


Mag niet, aldus Europees Hof in 2014 en 2018. Een dergelijk verschil in behandeling tussen Belgisch en buitenlands vastgoed kan niet voor het Hof. Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van het Hof, deed de Belgische fiscus de afgelopen jaren aan ‘oplapwerk’ via zgn. administratieve versoepelingen. De wettelijke regels zijn echter nooit aangepast!


Op 12.11.2020 opnieuw veroordeeld! Dat zat eraan te komen. Dit oplapwerk volstond immers niet om het verschil in behandeling t.o.v. Belgisch vastgoed weg te werken. België werd nu opnieuw veroordeeld, waarbij boetes en zware dwangsommen opgelegd werden (HvJ, C-842/19, 12.11.2020) .


Fiscus geeft zich gewonnen. Men is er nu toch in geslaagd om een oplossing te vinden. De nieuwe regeling, die nog goedgekeurd moet worden, zou erop neerkomen dat voor buitenlands vastgoed eveneens een forfaitair bedrag voorzien wordt op basis van het ki. In de meeste gevallen zou dit leiden tot een iets lager bedrag.


Grote belastingbesparing? Dat nu ook weer niet, aangezien buitenlands vastgoed gewoonlijk vrijgesteld is van belasting in België. Door het zgn. progressievoorbehoud is er wel een (beperkte) impact op het belastingtarief voor uw Belgische inkomsten.


Extra aangifteplicht


Vaststelling ki. Dit nieuwe ki zal vastgesteld worden op basis van de volgende formule: actuele verkoopwaarde x een correctiefactor x 5,3%. Deze ki’s zullen door de zgn. Patrimoniumdocumentatie (het vroegere kadaster) bijgehouden worden in een databank met buitenlands vastgoed.


Tip. Deze correctiefactor zal jaarlijks bekendgemaakt worden in het Belgisch Staatsblad.


Extra aangifteplicht! Om deze databank aan te kunnen leggen en up-to-date te houden, zal er een extra aangifteplicht komen voor de eigenaar, vruchtgebruiker, bezitter, erfpachter of opstalhouder van buitenlands vastgoed.


Let op! U werkt maar beter mee; u riskeert immers een boete van € 250 tot € 3.000 (nieuw art. 445, §5 WIB) .


U bezat buitenlands vastgoed op 31.12.2020? Dan zal u hiervan uiterlijk op 31.12.2021 aangifte moeten doen bij de dienst Patrimoniumdocumentatie. Heeft u dit onroerend goed reeds aangegeven in uw belastingaangifte, dan zal de fiscus u zelf om meer informatie vragen.


Aankopen en verkopen sinds 01.01.2021. Hiervan zal u steeds aangifte moeten doen, eveneens bij de dienst Patrimoniumdocumentatie. Deze aangifte zal moeten gebeuren binnen vier maanden vanaf de aankoop/verkoop.


Wat met uw belastingaangifte? Voor de aangifte m.b.t. aj. 2021 zou er nog niets wijzigen. Vanaf de aangifte m.b.t. aj. 2022 zal u het nieuwe ki (dat de fiscus u wellicht in de loop van 2022 zal meedelen) moeten aangeven.


Heeft u uw buitenlandse vakantiewoning reeds aangegeven, dan ontvangt u binnenkort een vragenlijst van de fiscus. Zo niet zal u hier zelf uiterlijk op 31.12.2021 aangifte van moeten doen bij de dienst Patrimoniumdocumentatie. Ook alle aankopen en verkopen sinds 01.01.2021 zal u moet aangeven bij deze dienst.

Gerelateerde posts

Alles weergeven