Vlaamse sloop en heropbouw goedkoper sinds 01.01.2021!

De Vlaamse registratiebelasting van 5% bij een energetische renovatie van een woning is sinds 01.01.2021 ook van toepassing bij een sloop en heropbouw. Wat houdt dat precies in? Zijn er nog andere voordelen bij een heropbouw?


Renovatietarief ook voor heropbouw


Verlaagd tarief bij energetische renovatie. Sinds 01.06.2018 bestond er een gunsttarief van 6% registratiebelasting voor wie een bestaande woning koopt en die binnen de vijf jaar energetisch renoveert. Met ingang van 01.01.2020 is dit tarief verder verlaagd naar 5%.


Tip. Wat die zgn. energetische renovatie concreet inhoudt, vindt u terug op: https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/indeling-gebouw/IER .


Enkel bij renovatie, niet bij heropbouw? Inderdaad, dit verlaagd tarief was enkel van toepassing bij een renovatie, niet bij een nieuwbouw na sloop van de oude woning. Niet echt logisch, want een heropbouw is soms meer wenselijk dan een renovatie, omdat het gemakkelijker is om de huidige energienormen te halen.


Sinds 01.01.2021 ook bij sloop en heropbouw! Dat vond de fiscus blijkbaar ook. Het verlaagd tarief van 5% zal nu ook van toepassing zijn bij de aankoop van een woning met engagement voor een sloop en heropbouw, met naleving van de huidige energienormen (nieuw art. 2.9.4.2.12, §1, 1° VCF; Decr. Vl. 26.06.2020, BS 29.06.2020) .


Welke energienormen? Die vindt u terug in het Energiedecreet dat u kunt raadplegen via de volgende link: https://energiesparen.be/EPB-pedia/indeling-gebouw/aard-werken . Twijfelt u over de energie-aspecten van uw project, doe dan tijdig navraag bij uw architect of EPB-verslaggever.


Ook bij gedeeltelijke heropbouw? Het verlaagd tarief is ook van toepassing bij een gedeeltelijke sloop en heropbouw. Voorwaarde is dan wel dat: (1) het nieuwe deel een beschermend volume heeft van minstens 800 m³; of (2) minstens een wooneenheid bevat; of (3) dat minstens 75% van de buitengrenzen van het nieuwe gebouw (buitenmuren, daken, vensters en deuren) nieuw gebouwd werd.


Hoeveel tijd voor de heropbouw? Kortweg, vijf jaar vanaf de ondertekening van de authentieke aankoopakte. U moet immers binnen deze termijn een energieprestatiecertificaat bouw bekomen en uw domicilie vestigen op het betreffende adres.


Nog andere voordelen bij heropbouw?


Vlaamse premie verhoogd. Wie heropbouwt in Vlaanderen, komt mogelijk ook in aanmerking voor allerhande premies en tegemoetkomingen. Zo werd bv. de sloop- en heropbouwpremie voor 2021 en 2022 verhoogd van € 7.500 naar € 10.000. Daarnaast komt men mogelijk ook in aanmerking voor de renovatielening, die ook geldt bij sloop en heropbouw van niet-energiezuinige woningen en u toelaat om gratis te lenen (art. 86/1° Energiebesluit) .


Federaal btw-tarief van 6%. Het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van een woning wordt van 01.01.2021 tot en met 31.12.2022 uitgebreid tot het hele Belgische grondgebied (tot eind 2020 was dit enkel van toepassing in bepaalde steden en gemeenten). Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen als die van bouwpromotoren komen hiervoor in aanmerking (art. 1quater, §1 KB nr. 20) .


Let op! Voor vergunningsaanvragen in 2021 en 2022 kunt u de federale btw-korting niet cumuleren met de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie.


Het verlaagd tarief van 5% in de Vlaamse registratiebelasting geldt sinds 01.01.2021 ook bij een sloop en heropbouw. Mogelijk komt u ook in aanmerking voor de Vlaamse renovatielening, de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie of het federale verlaagde btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw.

Gerelateerde posts

Alles weergeven