Uitstel van betaling voor uw bedrijfsverzekeringen

Tijdens de voorbije lente hebben verzekeraars al collectief een plan van uitstel van betaling van de verzekeringspremie van bedrijfsverzekeringen aangeboden. Via een nieuw protocol op 17.12.2020 wordt dit plan verlengd.


Uitstel van betaling


Eerste coronagolf

Naar aanleiding van de eerste coronagolf van de lente 2020 heeft de verzekeringssector een plan van uitstel van betaling voor sommige bedrijfsverzekeringen voorzien. Dat kon op twee manieren:

  • De premiebetaling van het tweede en derde kwartaal (tot 30.09.2020) kon uitgesteld worden tot 31.10.2020, op voorwaarde dat de omzet door corona weggevallen is.

  • De kwartaalpremie kon verlaagd worden in functie van de verwachte loonsom en omzet voor 2020.

Bijkomend uitstel

In een nieuw protocol ( https://www.assuralia.be/nl/home/19-perscorner/persberichten/998-verzekeringssector-solidair-met-heel-het-land-2 ) afgesproken met de minister van Economie worden een aantal zaken verlengd. Onder bepaalde voorwaarden kan de premiebetaling nu uitgesteld worden tot 30.06.2021. Bedrijven die reeds een betalingsuitstel kregen, kunnen een bijkomend uitstel aanvragen, maar het totaal blijft beperkt tot negen maanden.


Let op 1! Houd er rekening mee dat uitstel geen afstel is. Medio 2021 moet u hoe dan ook de premies van 2020 gaan betalen.


Let op 2! Uitstel van betaling komt niet automatisch. U moet dit via uw verzekeringsadviseur aanvragen.


Voor welke verzekeringen?


Verzekeringspremie op omzet

De verzekeringen BA en bedrijfsschade houden rekening met uw omzet voor de premieberekening. De premieafrekening van 2020, die u begin 2021 zal krijgen, zal uiteraard rekening houden met eventuele omzetdalingen. De voorschotten voor 2021 kunnen daarmee ook rekening houden. Neem daarvoor contact op met uw verzekeringsadviseur. Let erop dat, mocht uw omzet in 2021 toch hoger uitvallen dan verwacht, u in 2022 een forse bijkomende afrekening kunt verwachten. Neem in 2021 in voorkomend geval dan contact op met uw verzekeringsadviseur.


Tip. Heeft u in 2020 eigenlijk te veel voorschot betaald? Geef dan uw verzekeraar zo snel mogelijk de juiste cijfers van uw omzet, zodra die gekend zijn. Des te sneller krijgt u het te veel betaalde premiedeel teruggestort.


Verzekeringspremie arbeidsongevallen

Hier geldt hetzelfde principe. Uw premie is gebaseerd op de loonsom en die kan door technische werkloosheid in 2020 veel lager uitvallen. U kunt uw voorschotten voor 2021 laten baseren op de loonsom die u voor 2021 verwacht.


Collectieve verzekeringen

Voor de collectieve verzekeringen, zoals de groepsverzekering, is eveneens de eerste regeling doorgetrokken. Er is uitstel van betaling tot 31.03.2021. Ook hier geldt echter dat dit recht aangevraagd moet worden. De risicodekkingen blijven intussen verder lopen, ook voor personen die in tijdelijke werkloosheid zitten, tenzij u als werkgever daartegen verzet aantekent. Daarvoor kan een goede reden zijn: u zal voor de periode van tijdelijke werkloosheid toch de premie voor de collectieve verzekering verschuldigd blijven. U kunt de dekking dus schrappen, maar als uw medewerker intussen iets overkomt, is hij/zij niet verzekerd. Vooral voor ziekte kan dit dramatische gevolgen hebben. De dekking overlijden blijft echter sowieso verder lopen.


De verzekeringssector verlengt het collectief uitstel van betaling wegens corona tot 31.03.2021 voor collectieve verzekeringen en tot 30.06.2021 voor premies niet-leven indien er een impact is door de coronamaatregelen. U moet er echter zelf om vragen. Neem dus proactief het initiatief en contacteer uw verzekeringsadviseur.

Gerelateerde posts

Alles weergeven