Stijging privévoordelen: goed voor uw groepsverzekering?

Werkt u via een vennootschap, dan worden sommige van uw privé belastbare voordelen in 2021 weer wat duurder. Dat kost u privé dus meer belastingen, maar het kan wel voordelig zijn voor uw groepsverzekering! Hoezo?


Stijging privé belastbare voordelen


Auto, woonst, nutsvoorzieningen. Woont u gratis in een woning van uw vennootschap, betaalt uw vennootschap ook de rekening van uw verwarming en uw elektriciteit en/of rijdt u gratis met een auto van uw vennootschap, dan geniet u omwille van dat gratis gebruik ook in 2021 een privévoordeel.


Forfaitaire bedragen, jaarlijks geïndexeerd. Zo is het! Doordat het gaat om forfaitaire bedragen, zijn en blijven die voordelen al bij al fiscaal interessant. Wel is het zo dat bepaalde bedragen in de diverse formules om die voordelen te berekenen, jaarlijks aangepast worden, zoals hieronder blijkt:

Inkomstenjaar

2020

2021

Verwarming

€ 2.060,00

€ 2.080,00

Electriciteit

€ 1.030,00

1.030,00

Index.coëff. woning

1,8492

1,8630

Ref. CO2 -uitstoot auto

*diesel

91 g/km

84 g/km

*bezine

111 g/km

102 g/km


Voordelig voor uw groepsverzekering?


Hoe meer loon, hoe beter. Voor de opbouw van uw groepsverzekering of uw individuele pensioentoezegging (IPT) is dat inderdaad correct. De zgn. 80%-regel bepaalt immers dat de premies die uw vennootschap betaalt voor uw groepsverzekering, aftrekbaar zijn voor zover uw wettelijk en aanvullend pensioen samen niet meer bedraagt dan 80% van uw laatste normale brutobezoldiging.


Privévoordelen zijn ook loon. De stijging van uw privévoordelen in 2021 kunt u daardoor in uw voordeel gebruiken. Immers, vermits die voordelen meetellen als loon, kunt u een hoger pensioenkapitaal opbouwen en dus ook een hogere jaarlijkse premie aftrekken in uw vennootschap.


Toch niet regelmatig en maandelijks? Als die voordelen maar één keer per jaar berekend worden bij de afsluiting van de jaarrekening, dan mogen ze inderdaad niet als loon meegeteld worden voor die 80%-grens. Een van de voorwaarden daarvoor is immers dat het gaat om ‘regelmatig en ten minste maandelijks’ opgenomen loon.


Laat die voordelen op maandbasis berekenen. Inderdaad! Als dat nog niet gebeurt, laat dan vanaf nu die privé belastbare voordelen op maandbasis berekenen. Zo krijgen ze een maandelijks karakter en stijgt uw maandelijkse loon. Om dat maandelijkse karakter te bewijzen, laat u het bedrag ervan opnemen op uw maandelijkse loonfiche. Zo zit u meteen ook goed inzake de inhouding van de bedrijfsvoorheffing op die voordelen.


Tip. Breng uw verzekeringsmakelaar hiervan ook op de hoogte!


Het kan nog beter zo u wilt. Door de stijging van uw maandelijkse loon kunt u desgevallend ook een inhaalbeweging in uw groepsverzekering doen voor het verleden door een zgn. backservicepremie te betalen. Voor uw groepsverzekering is het immers alsof uw loon in het verleden altijd zo hoog geweest is en u dus voor het verleden eigenlijk te weinig premie gestort heeft.


Tip. Is de backservicepremie in uw geval te hoog om in één keer te betalen, dan is dat geen probleem. U kunt bv. in 2021 enkel dat bedrag storten dat u kunt missen of dat fiscaal optimaal is. De rest houdt u dan achter de hand voor het volgende boekjaar...


Laat uw privévoordelen op maandbasis berekenen én ook maandelijks op uw loonfiche zetten. Ze tellen dan mee als loon voor de berekening van uw groepsverzekering. Daardoor is een hogere premie groepsverzekering aftrekbaar in uw vennootschap, eventueel zelfs voor het verleden, als u dat wenst.

Gerelateerde posts

Alles weergeven