Nuttige info als eigenaar op MyMinfin

Als eigenaar van een perceel vindt u sinds enkele jaren de kadastrale documenten, aankoopaktes, enz. op MyMinfin terug. Sinds kort vindt u er nog meer informatie.


Aankoopaktes, maar ook kadastraal plan. U kunt als eigenaar al langer via de website van de FOD Financiën aankoopaktes, schenkingsaktes van onroerend goed, leningsaktes, enz. terugvinden. Daarnaast kunt u er ook het kadastraal plan bekijken via de zgn. CadGIS Viewer.


Sinds kort kunt u aan het plan extra informatie toevoegen. Zo kunt u nagaan of er een oude buurtweg loopt over uw perceel of in de buurt. Zo’n publieke buurtweg staat immers niet in de verkoopakte, in een overeenkomst of in een vonnis van een vrederechter. Ook op de stedenbouwkundige uittreksels die u opvraagt bij de gemeente naar aanleiding van een verkoop, wordt dit niet altijd vermeld. Het is nochtans wel van belang, want zo’n weg moet in principe openblijven voor het publiek, tenzij de gemeente een uitzondering toestaat.


Atlas der buurtwegen nu te consulteren op MyMinfin. Tot nu kon u die buurtwegen enkel in een atlas per provincie raadplegen, soms online en soms door ter plekke te gaan kijken. Al bij al was dat dus nogal omslachtig. Goed nieuws dus dat u dit voortaan eenvoudig kunt raadplegen op MyMinfin (CadGIS Viewer). Dat kan in principe voor gans België, maar voor Vlaams-Brabant en Brussel staat het wel nog niet op punt.


Tip. Klik rechts op het kadastraal plan op het symbool van de drie liggende ruiten. Daar klikt u dan op ‘gegevens toevoegen’, ‘toevoegen WMS/WMTS’. Voor meer informatie, zie https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster/kadastraal-plan/raadplegen , versie 1.1.12.


Kadastrale situatie van het verleden. Via dezelfde knop ‘gegevens toevoegen’ kunt u het kadastraal plan uit het verleden toevoegen. U ziet dan hoe het plan eruitzag op 01.01.2016 en welke wijzigingen het ondergaan heeft tot op 01.01.2020. In de loop van januari 2021 zal ook de kadastrale situatie sinds 01.01.2005 opgeladen worden.


Nog meer informatie voor landmeters. Binnenkort zullen voor landmeters de gescande schetsen 207 beschikbaar zijn. Het gaat over de schetsen vanaf 1950 tot nu. Een schets 207 is een tekening van hoe het plan was vóór een mutatie (bijvoorbeeld eerst een bouwgrond) en na de mutatie (bijvoorbeeld een huis, al dan niet in een verkaveling).


U kunt op het kadastraal plan voortaan ook de zgn. atlas der buurtwegen raadplegen om na te gaan of er een oude buurtweg over uw perceel loopt. Daarnaast kunt u er nu ook nagaan hoe het plan er in het verleden uitzag.

Gerelateerde posts

Alles weergeven