Investeringsaftrek 25% tot 31.12.2022!

Bijgewerkt op: 8 sep. 2021

Om de economie te steunen tijdens de coronacrisis, werd er beslist om het percentage van de gewone investeringsaftrek (IA) van 8% tijdelijk op te trekken tot 25% voor investeringen in de periode van 12.03.2020 tot en met 31.12.2020. Via de Programmawet wordt deze maatregel nu met twee jaar verlengd. Hoe zit dat precies?


Voorwaarden voor investeringsaftrek


Fiscaal klein zijn. Uw vennootschap moet fiscaal klein zijn (art. 1:24, §1 tot 6 WVV) . Dit betekent dat ze voor het laatste afgesloten boekjaar niet meer dan een van de volgende criteria overschreden mag hebben: een omzet van € 9.000.000, een balanstotaal van € 4.500.000 en een gemiddeld personeelsbestand van 50 werknemers. Als meer dan een van die criteria overschreden of niet meer overschreden worden, dan heeft dit wel pas gevolgen als dit twee boekjaren na elkaar gebeurt.


Investering moet nieuw zijn. De gewone IA kan enkel toegepast worden op investeringen in nieuwe (lees: nog niet gebruikte) (im)materiële vaste activa. Tweedehandsinvesteringen komen dus niet in aanmerking.


Investering voor 100% beroepsmatig gebruik. De gewone IA is enkel mogelijk voor investeringen in België die u uitsluitend beroepsmatig gebruikt en die rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische activiteiten (art. 68-69 en 201 WIB 92) . Investeringen die deels privé gebruikt worden, bv. een gsm, zijn dus uitgesloten. Personenauto’s en auto’s voor dubbel gebruik zijn wettelijk gezien altijd uitgesloten van de gewone investeringsaftrek.


Afschrijvingsritme. De investeringen moeten op minstens drie jaar afgeschreven worden om de gewone IA te genieten.


Investeringsaftrek in principe één jaar overdraagbaar


Als de gewone IA wegens gebrek aan voldoende belastbare winst niet toegepast kan worden in het jaar van de investering, dan kan deze overgedragen worden naar het eerstvolgende boekjaar. Een gewone IA van 2020 die in boekjaar 2020 (aanslagjaar 2021) niet ‘opgesoupeerd’ kan worden, is dus nog overdraagbaar naar boekjaar 2021 (aanslagjaar 2022).


Tip. In de Corona III-wet besliste de regering dat de overdracht van de ongebruikte gewone IA voor investeringen in 2019 verlengd is tot de twee volgende belastbare tijdperken i.p.v. één belastbaar tijdperk (wet van 15.07.2020, BS 23.07.2020) , dus tot boekjaar 2021. Die tweejarige overdraagbaarheid van de niet-benutte gewone IA wordt nu via de Programmawet uitgebreid tot de investeringen die verkregen of tot stand gebracht worden van 01.01.2019 t.e.m. 31.12.2021.


Ook voor investeringen in 2021 en 2022 heeft uw kmo recht op een gewone IA van 25% i.p.v. 8%. Indien u de gewone IA niet kunt toepassen, is die slechts één jaar overdraagbaar. De regering besliste echter dat de ‘niet-opgesoupeerde’ IA van 2019, 2020 en 2021 twee jaar overdraagbaar is.

Gerelateerde posts

Alles weergeven