Hoeveel voordeel alle aard voor uw ‘gratis auto’ in 2021?

Bijgewerkt op: 8 sep. 2021

De gemiddelde CO2 -uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens daalde het afgelopen jaar met ± 8%. Volgens sommige media stijgt hierdoor uw voordeel alle aard (VAA) gratis auto fors. Is dat effectief zo?


Hoe voordeel alle aard auto bepalen?


Even opfrissen. Het VAA voor de auto die u gratis ter beschikking krijgt van uw vennootschap, hangt af van de catalogusprijs, het brandstoftype, de CO2 -uitstoot en de leeftijd. Om het VAA te bepalen, wordt de CO2 -uitstoot vergeleken met een referentie-uitstoot. Het basispercentage voor de referentie-uitstoot bedraagt 5,5%. Voor elke gram CO2 meer wordt het percentage verhoogd met 0,1% (tot maximaal 18%). Voor elke gram CO2 minder dan de referentie-uitstoot daalt het percentage met 0,1% (tot minimaal 4%).


Jaarlijkse herziening CO2-uitstoot. De referentie-uitstoot wordt elk jaar herzien i.f.v. de evolutie van de gemiddelde CO2 -uitstoot van de in België nieuw ingeschreven wagens tussen 01.10 en 30.09. Bij de invoering in 2012 ging men ervan uit dat die referentie-uitstoot jaarlijks zou dalen en dat was effectief zo t.e.m. 2018. Sinds 2019 was er echter een stijging door de populariteit van de SUV’s.


Gramformule leidde tot lagere CO2-uitstoot. Door de invoering van de gramformule werd de aftrek van autokosten sinds 01.01.2020 verder beperkt. Bedrijven hebben hun wagenpolitiek daaraan aangepast door het gebruik van (plug-in)hybrides en elektrische wagens te stimuleren. Dat bleef niet zonder gevolgen. Voor de periode tussen 01.10.2019 en 30.09.2020 daalde de referentie-uitstoot fors van 91 naar 84 g/km (- 7 g) voor dieselauto’s (- 7,7%) en van 111 naar 102 g/km (- 9 g) voor benzine-, lpg- of aardgasauto’s (- 8,1%). In principe steeg hierdoor sinds 01.01.2021 het CO2 -percentage voor het berekenen van het VAA auto van uw auto t.o.v. 2020 met 0,7% (0,1% x 7) ingeval u met een diesel rijdt of met 0,9% (0,1% x 9) in het geval van een benzine-, lpg- of aardgasauto.


Leeftijd van uw bedrijfswagen. Ook de leeftijd van uw wagen heeft een invloed op het VAA auto. Om de leeftijd van het voertuig te verrekenen, wordt de cataloguswaarde vermenigvuldigd met een percentage dat rekening houdt met de periode die verstreken is vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig. Die correctiefactor bedraagt 6% per jaar na het eerste jaar, met een maximum van 30%.


Tip. Elke begonnen maand telt daarbij voor een volledige maand.


De formules voor het bepalen van het VAA (op jaarbasis) in 2021 zijn dan de volgende:

  • Diesel: VAA = [5,5% + (CO2 - 84) x 0,1%] x (cataloguswaarde x ouderdomscorrectie*) x 6/7.

  • Benzine - lpg - cng: VAA = [5,5% + (CO2 - 102) x 0,1%] x (cataloguswaarde x ouderdomscorrectie*) x 6/7.

  • Elektrisch: VAA = 4% x (cataloguswaarde x ouderdomscorrectie*) x 6/7.

* Ouderdomscorrectie: van 13 tot 24 maanden = 94%; van 25 tot 36 maanden = 88%; van 37 tot 48 maanden = 82%; van 49 tot 60 maanden = 76%; vanaf 61 maanden = 70%.


Een hoger VAA auto in 2021?


VAA 2020. Uw vennootschap stelt u sinds januari 2019 een nieuwe dieselauto ter beschikking met een cataloguswaarde van € 40.000 (incl. btw) en een CO2 -uitstoot van 130 g. Het VAA auto voor 2020 was dan € 3.222,86 = [5,5% + (130 - 91) x 0,1%] x (€ 40.000 x 6/7).


VAA 2021. Doordat een jaartje meer een daling teweegbrengt van 6% van uw VAA en de herziening van CO2 voor een verhoging van de CO2 -coëfficiënt met 0,7% zorgt, zal uw VAA auto dit jaar toenemen met 1%. Het VAA auto voor 2021 bedraagt nl. € 3.255,09 = [5,5% + (130 - 84) x 0,1%] x (€ 40.000 x 6/7 x 94%).


In principe stijgt het CO2 -percentage voor het berekenen van uw VAA auto 2021 met 0,7% (diesel) of 0,9% (benzine, lpg of cng). De korting van 6% die u krijgt zodra uw auto een jaartje ouder wordt, compenseert dit jaar die stijging meestal niet.

Gerelateerde posts

Alles weergeven