Hoeveel voordeel alle aard auto voor uw collega’s in 2021?

De gemiddelde CO2 -uitstoot van de nieuw ingeschreven wagens daalde het afgelopen jaar met ± 8%. Dat is goed nieuws voor het milieu. Vreemd genoeg stijgt hierdoor in principe het voordeel alle aard (VAA) auto voor u en uw collega’s. Hoe komt dat? Volgens bepaalde media is die stijging van het VAA fors. Is dat altijd zo of zijn er die de dans ontspringen?


VAA gratis auto 2021


Hoe voordeel alle aard auto bepalen?

Het VAA voor de auto’s die uw collega’s gratis ter beschikking krijgen, hangt af van de catalogusprijs, het brandstoftype, de CO2 -uitstoot en de leeftijd van de wagen. Daarmee vertellen we u niets nieuws. Om het VAA te bepalen, wordt de CO2 -uitstoot vergeleken met een referentie-uitstoot. Het basispercentage voor de referentie-uitstoot bedraagt 5,5%. Voor elke gram CO2 meer wordt het percentage verhoogd met 0,1% (tot maximaal 18%). Voor elke gram CO2 minder dan de referentie-uitstoot daalt het percentage met 0,1% (tot minimaal 4%).


Jaarlijkse herziening CO2-uitstoot. De referentie -uitstoot wordt elk jaar herzien i.f.v. de evolutie van de gemiddelde CO2 -uitstoot van de in België nieuw ingeschreven wagens tussen 1 oktober en 30 september. Bij de invoering in 2012 ging men ervan uit dat die referentie-uitstoot jaarlijks zou dalen en dat was effectief zo t.e.m. 2018. Sinds 2019 was er echter een stijging door de populariteit van de SUV’s.


Gramformule leidde tot lagere CO2-uitstoot. Door de invoering van de gramformule werd de aftrek van autokosten sinds 01.01.2020 verder beperkt. Bedrijven hebben hun wagenpolitiek daaraan aangepast door de toegestane CO2 -uitstoot te verlagen en het gebruik van (plug-in)hybrides en elektrische wagens te stimuleren. Dat bleef niet zonder gevolgen. Voor de periode tussen 01.10.2019 en 30.09.2020 daalde de referentie-uitstoot fors van 91 naar 84 g/km (-7 g) voor dieselauto’s (-7,7%) en van 111 naar 102 g/km (-9 g) voor benzine-, lpg- of aardgasauto’s (-8,1%).


Hoger CO2-percentage VAA. In principe stijgt hierdoor het CO2 -percentage voor het berekenen van het VAA auto van uw collega’s ten opzichte van 2020 sinds 01.01.2021 met 0,7% (0,1% × 7) in het geval van een dieselvoertuig en met 0,9% (0,1% × 9) in het geval van benzine-, lpg- of aardgasauto’s.


Leeftijd van de bedrijfswagen... Ook de leeftijd van de wagen heeft een invloed op het VAA auto. Om de leeftijd van het voertuig te verrekenen, wordt de cataloguswaarde vermenigvuldigd met een percentage dat rekening houdt met de periode die verstreken is vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig. Die correctiefactor bedraagt 6% per jaar na het eerste jaar, met een minimum van 70%.


Tip. Elke begonnen maand telt daarbij voor een volledige maand.


De cataloguswaarde die u moet gebruiken, is de waarde inclusief btw, zonder rekening te houden met enige korting . Een mooie fleetkorting zal het VAA dus niet verminderen. Uit de FAQ (FAQ, oktober 2012) blijkt dat u tóch rekening mag houden met een korting als het gaat om (tijdelijke) prijsverlagingen en als die lagere prijs door de constructeur of invoerder ook daadwerkelijk opgenomen wordt als een nieuwe catalogusprijs en ook van toepassing is bij verkoop aan een particulier. Voor saloncondities is dit meestal het geval.


Btw. U moet enkel rekening houden met de btw die werkelijk aangerekend is, dus met de btw die op de factuur staat. Vaak zal uw sociaal secretariaat het VAA berekenen op de normale cataloguswaarde en geen rekening houden met het feit dat er over de korting geen btw verschuldigd is. Maak dus het best zelf de berekening en geef het bedrag door aan uw sociaal secretariaat.


De formules voor het bepalen van het VAA (op jaarbasis) in 2021 zijn dan de volgende:

  • Diesel: VAA = [5,5% + (CO2 - 84) × 0,1%] × (cataloguswaarde × ouderdomscorrectie*) × 6/7.

  • Benzine - lpg - cng: VAA = [5,5% + (CO2 - 102) × 0,1%] × (cataloguswaarde × ouderdomscorrectie*) × 6/7.

  • Elektrisch: VAA = 4% × (cataloguswaarde × ouderdomscorrectie*) × 6/7.

* Ouderdomscorrectie:

van 13 tot 24 maanden = 94%;

van 25 tot 36 maanden = 88%;

van 37 tot 48 maanden = 82%;

van 49 tot 60 maanden = 76%;

vanaf 61 maanden = 70%.


Hoger VAA auto voor uw collega’s in 2021?

VAA auto 2020. Stel dat uw collega sinds januari 2020 een nieuwe dieselauto ter beschikking kreeg met een cataloguswaarde van € 40.000 (inclusief btw) en een CO2 -uitstoot van 130 g. Het VAA auto voor 2020 was dan € 3.222,86 = [5,5% + (130 - 91) × 0,1%] ×(€ 40.000 × 6/7).


VAA auto 2021. Het VAA auto voor 2021 bedraagt € 3.462,86 = [5,5% + (130 - 84) × 0,1%] × (€ 40.000 × 6/7). Het voordeel stijgt dus met 7,45%. U moet echter nog rekening houden met het feit dat een jaartje meer een daling teweegbrengt van 6% van het VAA. In het gegeven voorbeeld zal zijn VAA auto voor 2021 dus € 3.255,09 (€ 3.462,86 × 94%) bedragen of 1% meer dan voor 2020. Uiteindelijk valt de stijging van het VAA (na leeftijdscorrectie) van € 4,59 per maand ((€ 3.255,09 - € 3.222,86) / 12) dus best mee. Netto kost dat uw collega maandelijks, bij een belastingvoet van 50%, € 2,30.


Let op! Het VAA kan op jaarbasis echter nooit minder bedragen dan het wettelijk minimale voordeel. Voor inkomstenjaar 2021 is dat € 1.370, voor inkomstenjaar 2020 was dat € 1.360.

Bereken zelf het VAA met onze tool.


Wie ontspringt de dans?


Minimaal CO2 -percentage van 4%

Zoals eerder vermeld, bedraagt het basispercentage voor de referentie-uitstoot 5,5% in de formule voor het berekenen van het VAA. Voor elke gram CO2 minder dan de referentie-uitstoot daalt het percentage met 0,1% (tot minimaal 4%). M.a.w., zodra de CO2 -uitstoot van de auto 15 gram lager ligt dan de referentie-uitstoot, is het minimumpercentage van 4% van toepassing. Deze auto’s ontspringen dus de dans! Voor 2021 is de 4% dus toepasbaar voor alle dieselwagens waarvan de CO2 -uitstoot 69 gram (84 gram - 15 gram) of minder bedraagt. Voor een benzine-, lpg- of cng-wagen is de 4% van toepassing bij een CO2 -uitstoot van 87 gram (102 gram - 15 gram) of minder.


Maximaal CO2 -percentage van 18%

Omgekeerd stijgt voor elke gram CO2 meer dan de referentie-uitstoot van 5,5% het percentage met 0,1% (tot maximaal 18%). M.a.w., zodra de CO2 -uitstoot van de auto 125 gram hoger ligt dan de referentie-uitstoot, is het maximumpercentage van 18% van toepassing. Deze auto’s ontspringen dus ook de dans! Voor 2021 is de 18% van toepassing op alle dieselwagens met een CO2 -uitstoot van 209 gram (84 gram + 125 gram) of meer. Voor een benzine-, lpg- of cng-wagen is de 18% van toepassing zodra de CO2 -uitstoot minstens 227 gram (102 gram + 125 gram) bedraagt.


Voor wie een forse stijging VAA?


Auto’s die het 4%-statuut verliezen

In 2020 was het minimale CO2 -percentage van toepassing voor dieselwagens met een CO2 -uitstoot van 76 gram (91 gram - 15 gram) of lager. Voor benzine-, lpg- of cng-auto’s was dat bij een CO2 -uitstoot van 96 gram (111 gram - 15 gram) of minder. Doordat de CO2 -referentie-uitstoot vanaf 2021 fors daalt, is het minimum van 4% sinds 01.01.2021 echter niet meer van toepassing op dieselwagens met een CO2 -uitstoot tussen 69 gram en 77 gram. Hierdoor stijgt het VAA (vóór leeftijdscorrectie) van een dieselwagen met een CO2 -uitstoot van 76 gram met 17,5% sinds 01.01.2021.


Voor benzine-, lpg- of cng-auto’s wordt de groep van auto’s met een CO2 -uitstoot tussen 87 gram en 97 gram sinds 01.01.2021 uitgesloten van het minimum van 4%. De sterkste stijging van het VAA (vóór leeftijdscorrectie) in deze brandstofcategorie bedraagt 22,5% en is van toepassing op een auto met een CO2 -uitstoot van 96 gram.


De gemiddelde CO2 -uitstoot van nieuw ingeschreven wagens van het voorgaande jaar is een belangrijke factor voor het berekenen van het VAA auto. Doordat deze referentie-uitstoot met ± 8% daalde t.o.v. het vorige jaar, stijgt het VAA voor de meeste auto’s fors. De sterkste stijging van het VAA (tot 22,5%) valt te noteren bij auto’s die in 2020 nog het minimale CO2 -percentage van 4% konden genieten, maar sinds 2021 uit de boot vallen. De properste (100% elektrische wagens, dieselwagens met een CO2 -uitstoot ≤ 69 gram of benzine-, lpg- en cng-voertuigen met een CO2 -uitstoot ≤ 87 gram) en de sterkst vervuilende wagens (diesel met ≥ 209 gram uitstoot of benzine met ≥ 227 gram) ontsnappen aan de verhoging van het VAA.

Gerelateerde posts

Alles weergeven