Hoeveel kost het neerleggen van uw jaarrekening in 2021?

U/uw boekhouder moet binnenkort de jaarrekening weer neerleggen. Wat is daarvoor de deadline? Wat zijn de mogelijke gevolgen van een laattijdige neerlegging? Heeft u een microvennootschap? Welke details geeft u vrij?


Jaarrekening: FAQ


Wanneer neerleggen? U moet de jaarrekening van uw vennootschap binnen de zeven maanden na afsluitingsdatum van uw boekjaar neerleggen bij de balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB). Voor een boekjaar gelijklopend met het kalenderjaar moet uw jaarrekening van 2020 dus uiterlijk op 31.07.2021 neergelegd zijn.


Wat kost dat? Dat hangt af van de manier waarop u neerlegt en hoe groot uw vennootschap is. Voor 2021 zijn dit de toegepaste tarieven:


XBRL: Volledig model € 307,80 // Verkort model € 73,00 // Micromodel € 54,90

PDF: Volledig model € 364,70 // Verkort model € 129,80 // Micromodel € 111,80


Heeft u een microvennootschap? Uw vennootschap is een microvennootschap indien zij niet meer dan een van de volgende drie criteria overschrijdt (art. 1:25 WVV) :

  • Balanstotaal € 350.000

  • Jaaromzet (excl. btw) € 700.000

  • Gem. personeelsbestand 10

Wanneer de criteria (niet meer) overschreden worden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet. Voldeed uw vennootschap op 31.12.2018 OF 31.12.2019 aan de criteria, dan is zij voor boekjaar 2020 een microvennootschap.


Welke ‘details’ geeft u vrij? Mag u een verkort of een microschema neerleggen, dan volstaat het sowieso om enkel uw brutomarge op te geven. Zo vermijdt u dat uw concurrenten, klanten, leveranciers, ... naast op uw omzet zelf ook zicht krijgen op uw aankopen, uw kostenstructuur en uw voorraadwijzigingen.


Wat bij laattijdige neerlegging?


Boete vanaf negende maand. Een boete wegens laattijdige neerlegging krijgt u als u/uw boekhouder uw jaarrekening pas ná de achtste maand na de afsluiting van het boekjaar neerlegt, in september dus of nog later. De hoogte van de boete hangt af van het soort schema dat u moet neerleggen, alsook van het aantal maanden dat de neerlegging laattijdig is:

  • In 9de maand: Micro- of verkort € 120,00 // Volledig € 400,00

  • In 10de - 12de maand: Micro- of verkort € 180,00 // Volledig € 600,00

  • Vanaf 13de maand: Micro- of verkort € 360,00 // Volledig € 1.200,00

Kans op ontbinden. Sinds 12.06.2017 kan uw vennootschap een pak sneller dan vroeger zgn. gerechtelijk ontbonden worden (wet van 17.05.2017, BS van 12.06.2017) . Het volstaat immers dat één jaarrekening niet binnen een termijn van zeven maanden (dus geen acht maanden, zoals bij de boete) na de afsluiting van het boekjaar neergelegd werd!


Neerleggen na 31.07 een risico? In theorie loopt u inderdaad een risico als u uw jaarrekening van 31.12.2020 na 31.07.2021 neerlegt. Niet alleen het Openbaar Ministerie, maar elke belanghebbende kan vanaf de achtste maand, veelal augustus dus, een vordering tot ontbinding instellen!


Sowieso drie maanden respijt. Dat staat ook in de wet. Vraagt er iemand om de ontbinding van uw vennootschap, dan moet de rechter u steeds drie maanden de tijd geven om orde op zaken te stellen en uw jaarrekening alsnog neer te leggen.


Let op! Indien de kamer voor handelsonderzoek aan de rechtbank vraagt om uw vennootschap te ontbinden, is de rechter niet verplicht om die drie maanden respijt te geven.


Uw jaarrekening van 31.12.2020 moet u uiterlijk op 31.07.2021 neerleggen. Bij een laattijdige neerlegging kunnen de boetes oplopen tot € 1.200 en kan uw vennootschap gerechtelijk ontbonden worden. Mag u een verkort of microschema neerleggen, dan volstaat het om uw brutomarge op te geven in plaats van de omzet.

Gerelateerde posts

Alles weergeven