Het huurcontract voor uw winkel laten registreren?

Bij de huur van een woning moet het huurcontract geregistreerd worden. Geldt dat ook voor het huurcontract voor uw winkel? Wie moet dat laten doen en wat kost dat? Wat zijn de gevolgen als u nalaat om dit te laten registreren?


Huurcontract registreren


Waarover gaat het? Verhuurders van een woning waarin de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, moeten het huurcontract laten registreren. Dat is wel algemeen geweten. Ze kunnen die verplichting ook niet doorschuiven naar de huurder. Maar geldt hetzelfde voor wat betreft de handelshuurovereenkomst die u met uw verhuurder sloot voor uw winkel?


Ook verplicht. Ook bij een handelshuurovereenkomst geldt als regel dat die verplicht geregistreerd moet worden. De verplichting om dat te doen rust niet enkel op de verhuurder, maar ook op u als huurder.


Let op! In de huurovereenkomst kunnen er daarover afspraken gemaakt worden. Zo zal daar veelal in staan dat de registratieverplichting op u als huurder rust en dat u ook de kosten van de registratie moet betalen.


Hoe praktisch gezien te werk gaan?


Hoe en wanneer? De registratie moet gebeuren binnen de vier maanden na de ondertekening van het contract. U kunt dit online regelen en dit via de online toepassing MyRent. U scant dan het huurcontract in en kunt dat digitaal registreren, waarbij u meteen een bewijs kunt afdrukken.


Tip 1. Ziet u het niet zitten om dit online te doen, dan kunt u het ook versturen met de post. U moet dan een standaardformulier aanvragen, wat u kunt doen via de telefoon of de website. U moet dan vervolgens de documenten opsturen naar het scanningscentrum.


Tip 2. Meer informatie hierover vindt u terug op de website MyRent van de FOD Financiën ( https://financien.belgium.be/nl/E-services/MyRent).


Wat kost het? De registratie van een handelshuurcontract is, in tegenstelling tot de registratie van een woninghuurcontract, niet gratis. De registratierechten bedragen bij een handelshuur 0,2% op het totaalbedrag van de huurprijs en de lasten die aan u als huurder opgelegd zijn (zo bv. de onroerende voorheffing die te uwen laste gelegd wordt) voor de duur van het huurcontract. Er is ook een minimale kost. Meer bepaald moet u minstens € 50 betalen. Sluit u bv. een handelshuurcontract voor een winkel voor negen jaar met een maandelijkse huurprijs van € 1.000, dan betaalt u voor de registratie € 216 (108 maanden x 1.000 x 0,2%).


Let op! Woont u aan of boven de winkel en worden de woongelegenheden samen met de winkel verhuurd in één contract, dan zijn er registratierechten verschuldigd voor beide delen. Iets anders is het als er gewerkt wordt met twee verschillende contracten. In dat geval moet u enkel betalen voor de registratie van het contract voor de winkel.


Sanctie. Als u het huurcontract niet tijdig laat registreren, dan riskeert u een boete te moeten betalen. De verhuurder riskeert verder belast te worden op basis van het totaalbedrag van de nettohuurinkomsten, ook al is een gedeelte van het verhuurde pand bestemd om daar te wonen. Als het contract niet geregistreerd is, loopt u als huurder ook een risico als de verhuurder zijn pand zou verkopen. In bepaalde gevallen loopt u dan het risico dat de nieuwe eigenaar het huurcontract met u niet langer zonder meer moet respecteren.


Tip. Verneemt u dat uw verhuurder plannen heeft om het pand te verkopen en is er geen uitzettingsbeding in het huurcontract, registreer het dan snel.


Het huurcontract voor uw winkel moet ook geregistreerd worden. Die verplichting zal de verhuurder allicht bij u gelegd hebben. U kunt dit online doen binnen de vier maanden na het sluiten van het contract. Weet dat deze registratie niet gratis is.

Gerelateerde posts

Alles weergeven