Het gebrek herstellen vóór de verzekeraar komt kijken?

Stel: als eigenaar heeft u waterschade die (mogelijk) gedekt is door de brandverzekering, maar waarbij van de andere kant het dringende herstel van het gebrek nodig is. Hoe gaat u daar dan het best mee om?


Het dilemma na waterschade


Wachten op de expert kan niet altijd! Stel, na een breuk in een leiding wilt u graag zo snel mogelijk alles opgelost zien. De gebroken leiding moet zo snel mogelijk hersteld worden en het water moet weg. U wilt liever niet wachten tot iemand van de verzekering op bezoek kan komen, want dat kan even duren en dan is de schade misschien nog erger.


Vermijden dat de schade groter wordt! U bent ook verplicht om in te grijpen als anders de schade groter zou worden! De wet bepaalt immers dat u niet mag zitten wachten tot er een inspecteur van de verzekeraar komt en ondertussen niets onderneemt terwijl de schade groter wordt.


Het gebrek herstellen is ook niet zonder risico. Dat bleek uit een recente uitspraak van het hof van Luik (Luik, 16.11.2020) . In deze zaak had de eigenaar van een gebouw waterschade. Het parket van zijn gebouw was nl. beschadigd door een breuk in de leiding. Hij bezorgde foto’s van de schade aan zijn verzekeringsmaatschappij. Hij had echter het gebrek voordien zelf al laten herstellen omdat dat volgens hem dringend was. Daardoor kon de verzekeringsmaatschappij niet meer vaststellen of de oorzaak van de waterschade gedekt was. De rechter vond dat hij minstens foto’s had kunnen nemen om te bewijzen wat de oorzaak was en het verbindingsstuk dat vervangen werd, had kunnen bewaren.


Hoe voorkomt u problemen?


Eerst aangifte doen. Wacht niet om aangifte te doen bij uw brandverzekeraar tot alles hersteld is. De aangifte moet immers gebeuren zodra het mogelijk is en zeker binnen de termijn voorzien in de polis.


Let op! Vooral bij diefstal is in de polisvoorwaarden een zeer korte aangiftetermijn voorzien (soms 48 uur). Aangifte bij politie van een inbraak is ook vereist.


Tip. Het principe ‘nood breekt wet’ blijft wel van toepassing. De verzekeraar kan niet zeggen dat de melding te laat is indien die melding zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk gebeurd is.


Welke gegevens geeft u door? U moet kortweg alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die gesteld worden, om de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen.


Dringend te herstellen? Houd er rekening mee dat u als verzekerde dan nadien de aard en de oorzaak van de schade moet kunnen aantonen. Aanpassingen of veranderingen zijn alleen toegelaten wanneer het echt noodzakelijk is. Bovendien moet de verzekerde er steeds op letten dat de oorzaak en de omvang van de schade nog bepaald kan worden. Het is dus niet voldoende als u de schade kunt bewijzen, ook de oorzaak moet bewezen worden.


Tip. Probeer dus vooraf met uw verzekeraar te overleggen over de herstelling en bewaar zo veel mogelijk bewijzen over de oorzaak. Laat de aannemer bv. een verklaring opmaken of foto’s met bewijzen van het gebrek maken.


Let op! Gooi zeker nooit het vervangen stuk weg. Neemt uw aannemer het vervangen stuk mee, vraag dan dat hij dat tijdelijk bewaart en maak er eerst nog een foto van.


Is er waterschade, dan moet u het gebrek soms onmiddellijk (laten) herstellen om ergere schade te voorkomen. Zorg er dan wel voor dat u tijdig aangifte doet en dat u nadien niet enkel de omvang van schade kunt bewijzen, maar ook de oorzaak. Dat kan bv. door foto’s te nemen, een verklaring te laten maken door de aannemer en vooral door het vervangen stuk te (laten) bewaren.

Gerelateerde posts

Alles weergeven