Drie jaar blijven leven na schenking volstaat!

De fameuze driejaarstermijn. Schenkt u bv. een som geld aan uw zoon (roerende goederen) via een hand- of bankgift en laat u die schenking niet registreren om zo geen schenkbelasting te moeten betalen, dan betaalt uw zoon alsnog erfbelasting op die schenking zo u als schenker sterft binnen de drie jaar na de schenking.


Blijft in Vlaanderen dan toch drie en geen vier jaar! Er was inderdaad sprake dat die termijn opgetrokken zou worden naar vier jaar en dat vanaf 1 juli 2021. De Vlaamse minister van Financiën heeft echter laten weten dat die verlenging er niet komt, dit als compensatie voor het feit dat de kaasroute sinds 15 december 2020 afgeschaft is. Alles blijft dus bij het oude en die termijn blijft voor de drie gewesten dezelfde.


Doet u een hand- of bankgift zonder die te laten registreren, dan moet u als schenker in de drie gewesten nog drie jaar leven opdat er alsnog geen erfbelasting op betaald moet worden. Vlaanderen heeft nl. het voornemen laten varen om die termijn naar vier jaar te verlengen.

Gerelateerde posts

Alles weergeven