Controleverslag inkijken? Dat kan!

Voor belastingcontroles afgesloten sinds 08.01.2021 wordt er een controleverslag gemaakt dat u zelf kunt opvragen! Wat moet u hierover weten?


“Wat noteert die controleur toch allemaal?” Dat is waarschijnlijk een vraag die u zichzelf ook al weleens gesteld heeft tijdens een belastingcontrole. Welnu, voor controles die afgerond worden sinds 08.01.2021, krijgt u (deels althans) een antwoord op de vraag met dank aan de FOD Financiën die zo meer transparantie wil creëren ten aanzien van de belastingplichtigen (bericht FOD Financiën, 08.01.2021) .


Sinds 08.01 weet u dat! Het is te zeggen, voor controles die sinds 08.01.2021 afgesloten worden, zal het verslag – dat u voorheen ook wel kon inkijken, maar enkel op het kantoor van de controleur – online beschikbaar zijn. U vindt het terug op MyMinfin onder het tabblad Mijn documenten waar u vervolgens Controleverslag moet selecteren.


Wat moet er in dat controleverslag staan? Concreet bevat dat verslag toelichting over het verloop van de controle, de gecontroleerde elementen alsook over het resultaat van de controle. In principe zou alles wat nagekeken werd en de daaraan verbonden conclusies in het verslag moeten komen.


Er is echter geen standaardverslag! Uit navraag bij de belastingdiensten blijkt echter wel dat er geen ‘standaardverslag’ is dat een controleur moet volgen en er wordt ook niet meegegeven hoe gedetailleerd dat verslag moet zijn. Moet er bv. wel of niet ook vermeld worden dat de controleur die uw dossier nagekeken heeft, contact gehad heeft met een andere dienst en wat de uitkomst daarvan was? De ene controleur zal dus al wat meer prijsgeven in zijn verslag dan de andere en de vraag blijft vooralsnog of u echt veel wijzer gaat worden van het verslag. Dat zal de praktijk moeten uitwijzen...


Let op! Enkel de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming, u dus als zelfstandige of bestuurder van uw vennootschap, kan dit verslag raadplegen. Uw boekhouder dus niet!


Tip. U kunt het verslag het best ook aan uw boekhouder bezorgen. Dat kan gemakkelijk vermits u het verslag kunt downloaden en het hem zo kunt doorsturen.


Voor belastingcontroles afgerond sinds 08.01.2021, zal u het verslag daarover automatisch via MyMinfin kunnen raadplegen. Het moet het verloop van de controle, de nagekeken elementen en het eindresultaat toelichten. Download het ook voor uw boekhouder want hij kan dit niet zelf raadplegen.

Gerelateerde posts

Alles weergeven